Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2019, вип. 3 (48)
https://doi.org/10.35550/vbio2019.03
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ
Косаківська І. В., Щербатюк М. М., Васюк В. А., Войтенко Л. В. Гормональна система рослин за дії важких металів 6

Карпець Ю. В. Донори оксиду азоту та їх використання для підвищення стійкості рослин до дії абіотичних стресорів


28

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИНКокорев О. І., Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Горєлова О. І. Вплив екзогенних поліамінів на стан антиоксидантної і осмопротекторної систем проростків пшениці при зневодненні

52


Гавва К. М., Швиденко М. В., Гавва Д. В., Колупаєв Ю. Є. Вплив донора гідроген сульфіду на пігментний комплекс і продуктивність рослин пшениці (Triticum aestivum L.)

66


Шкляревський М. А., Тарабан Д. А., Павлов Ю. П., Карпець Ю. В. Індукування неспецифічної стійкості сосни звичайної дією 24-епібрасиноліду


75

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИН

Ламарі Н. П., Файт В. І. Оцінка ефективності добору морозостійких рослин за стоматографічними ознаками листка

87

ДИСКУСІЯ

Колупаєв Ю. Є. Підвищення стійкості біологічних об’єктів до ушкоджуючих чинників дією метаболічних отрут: нові погляди на старі парадокси

95

РЕЦЕНЗІЇ

Недуха О. М. Фітогормональна система та структурно-функціональні особливості папоротеподібних (Polypodiophyta) / За редакцією І. В. Косаківської

104