Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2019, вип. 2 (47)
https://doi.org/10.35550/vbio2019.02
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Якимчук Р. А. Віддалені генетичні наслідки впливу радіації на організми

6

Недуха О. М. Участь кремнію в адаптації рослин до несприятливих чинників

23

Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Кокорев О. І. Антиоксидантний захист у рослин за теплового стресу

39

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Ястреб Т. О., Горєлова О. І., Гавва К. М., Колупаєв Ю. Є., Дяченко А. І., Дмитрієв О. П. Індукування солестійкості рослин арабідопсису дикого типу і саліцилатдефіцитних трансформантів NahG дією донора гідроген сульфіду


61

Шкляревський М. А., Карпець Ю. В., Лугова Г. А., Горєлова О. І. Комбінована дія нітропрусиду натрію та 24-епібрасиноліду на редокс-гомеостаз і теплостійкість проростків пшениці

71

Карпець Ю. В., Шкляревський М. А. Вплив седаксану на ріст і стійкість сіянців сосни звичайної до інфекційного вилягання та ґрунтової посухи

82

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИН

Міщенко С. В. Вплив 6-бензиламінопурину на інтенсивність калюсогенезу і органогенезу Linum usitatissimum L. в умовах in vitro conditions

92

РЕЦЕНЗІЇ

Дмитрієв О. П. Д.М. Гродзинський Сім демонів рослинного світу


101

ЛЮДИ НАУКИ

 


До 90-річчя від Дня Народження Дмитра Михайловича Гродзинського (1929-2016)

103