Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2018, вип. 3 (45)
https://doi.org/10.35550/vbio2018.03
ЗМІСТ

Колупаєв Ю. Є. Кафедрі ботаніки і фізіології рослин Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 125 років

6
ОГЛЯДИ
Білявська Н. О., Федюк О. М., Золотарьова О. К. Рослини і важкі метали: рецепція та сигналінг 10

Пашкевич Л. В., Кабашникова Л. Ф. Роль саліцилової кислоти у формуванні системної набутої стійкості рослин при патогенезі

31

Сиваш О. О., Михайленко Н. Ф., Золотарьова О. К. Варіація співвідношення вмісту хлорофілів a і b при адаптації рослин до зовнішніх чинників

49

Катанська В. М., Загоскіна Н. В. Рослини роду Rhododendron L.: класифікація, поширення, стійкість до стресових чинників

74

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Кокорев О. І., Швиденко Н. В., Ястреб Т. О., Колупаєв Ю. Є. Індукування екзогенними поліамінами теплостійкості проростків пшениці і активності антиоксидантних ферментів


85

Горєлова О. І., Швиденко М. В., Рябчун Н. І., Колупаєв Ю. Є. Вторинний метаболізм проростків Secale cereale за дії донора сірководню і холодового загартування


94

Войтенко Л. В., Васюк В. А., Косаківська І.В. Фітогормони в органах спорофіту Dryopteris filix-mas (L.) Schott. в онтогенезі


101

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Іванищев В. В. Про використання статистичних методів у стресовій фізіології і селекції рослин

110

ВТРАТИ НАУКИ

Пам’яті члена-кореспондента НАН України Людмили Іванівни Мусатенко (1936-2018)

118