Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2018, вип. 1 (43)
https://doi.org/10.35550/vbio2018.01
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ
Колупаев Ю. Є., Горєлова О. І., Ястреб Т. О. Механізми адаптації рослин до гіпотермії: роль антиоксидантної системи 6
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Ястреб Т. О., Кокорев О. І., Гавва К. М., Колупаєв Ю. Є., Дмитрієв О. П. Вплив донорів оксиду азоту на стан продихів рослин арабідопсису, дефектних за жасмонатним і саліцилатним сигналінгом


34

Бабенко Л. М. Вплив стресових температур на активність ліпоксигеназ у Triticum spelta


40

Авксентьєва О. О., Терентьєва Н. В. Вплив екзометаболітів мікроміцетів роду Fusarium на ростову реакцію і активність пероксидази у ізогенних за генами VRN ліній пшениці в умовах in vivo та in vitro


46

Карпець Ю. В., Шкляревський М. А., Лугова Г. А. Індукування неспецифічної стійкості сіянців сосни звичайної дією донора NO нітропрусиду натрію. 1. Підвищення стійкості до інфекційного вилягання


57

Карпець Ю. В., Шкляревський М. А., Лугова Г. А. Індукування неспецифічної стійкості сіянців сосни звичайної дією донора NO нітропрусиду натрію. 2. Підвищення стійкості до ґрунтової посухи


66

ДИСКУСІЯ

Іванищев В. В. Проблемні питання в біохімії фотосинтезу

76

РЕЦЕНЗІЇ

Кур’ята В. Г. Н. П. Веденичова, І. В. Косаківська Цитокініни як регулятори онтогенезу рослин за різних умов зростання

93

Ястреб Т. О. В. Ю. Джамєєв Механізми рецепції та внутрішньоклітинного сигналінгу у рослин: навчальний посібник

96

ЮВІЛЕЇ

Коць С. Я. Творчий шлях та наукові здобутки академіка НАН України В. В. Моргуна
(до 80-річчя від Дня народження)

101