Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2017, вип. 3 (42)
https://doi.org/10.35550/vbio2017.03
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Глянько А. К., Іщенко А. А., Філінова Н. В. Бобово-ризобіальний симбіоз: деякі сучасні знання

6

Колупаев Ю. Є., Карпець Ю. В., Ястреб Т. О. Функціонування антиоксидантної системи рослин за сольового стресу

23

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Козеко Л.Є. Синтез білка теплового шоку HSP70 і алкогольдегідрогенази у листках Arabidopsis thaliana і Sium sisaroideum у відповідь на затоплення ґрунту


46

Карпець Ю. В. Роль іонів кальцію та активних форм кисню в індукуванні антиоксидантних ферментів і теплостійкості рослинних клітин донором оксиду азоту


52

Косаківська І. В., Войтенко Л. В., Яроцька К. М. Вплив гіпертермії на характер акумуляції та локалізацію абсцизової кислоти у сортів Glycine max (L.) Merr. з різною стійкістю до абіотичних стресорів


62

Ястреб Т. О., Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю.В., Дмитрієв О. П. Реакція продихового апарату рослин арабідопсису, дефектних за жасмонатним сигналінгом, на дію абсцизової кислоти і метилжасмонату


72

Косаківська І. В., Бабенко Л. М., Васюк В. А., Войтенко Л. В. Вплив гіпертермії та ґрунтової посухи на ріст, вміст фотосинтетичних пігментів і мікроструктуру епідермісу листка Triticum spelta L.


81

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Якимчук Р. А. Характер успадкування морфологічних ознак та елементів продуктивності у гібридів спельтоїдний хемомутант × пшениця м’яка озима

92

ЮВІЛЕЇ

Олександр Петрович Дмитрієв (до 70-річчя від Дня народження)

102

ХРОНІКА

Файт В. І., Волкова Н. Е., Молодченкова О. О., Колупаєв Ю. Є. Міжнародна наукова конференція «Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин»


104

ВТРАТИ НАУКИ


Пам’яті академіка НАН України Костянтина Меркурійовича Ситника

106