Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2017, вип. 2 (41)
https://doi.org/10.35550/vbio2017.02
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є. Функціональна взаємодія оксиду азоту з активними формами кисню та іонами кальцію при формуванні адаптивних реакцій рослин

6

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН


Косаківська І. В., Войтенко Л. В., Яроцька К. М., Ліхньовський Р. В. Вплив гіпертермії на характер акумуляції та локалізації індоліл-3-оцтової кислоти у сортів Glycine max (L.) Merr. з різною стійкістю до абіотичних стресорів

32

Фірсова К. М., Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є. Можливі сигнальні посередники впливу сірководню на теплостійкість рослинних клітин

41

Капітанська О. С., Стасик О. О., Прядкіна Г. О., Оксьом В. П. Сумісний вплив карбамідно-aміачної суміші і мікроелементного комплексу на фотосинтетичну активність і зернову продуктивність пшениці


48

Богдан М. М., Гуляєва Г. Б., Патика В. П. Вплив комплексного добрива фізіоживлін + Р на стан фотосинтетичного апарату та інші фізіологічні показники пшениці м’якої


58

Жук І. В., Лісова Г. М., Дмитрієв О. П. Вплив щавлевої кислоти та нітропрусиду натрію на продуктивність і стійкість озимої пшениці до збудників септоріозу та бурої іржі

68

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Ярошко О. М. Індукція калюсоутворення і мікроклонального розмноження у Amaranthus caudatus L. (сорт Helios)

78

Тимчук Д. С., Мужилко В. В., Демченко Д. А. Вміст та жирнокислотний склад олії у зерні ендоспермових мутантів кукурудзи

85

ЛЕКЦІЇ В ЖУРНАЛІ


Бабенко Л. М., Рожков Р. В., Парій Я. Ф., Парій М. Ф., Водка М. В., Косаківська І. В. Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl.: походження, біологічна характеристика й перспективи використання в селекції та сільському господарстві


92

ІСТОРІЯ НАУКИ

Жмурко В. В. В. С. Цибулько – засновник Харківської школи дослідження біологічної природи фотоперіодизму й озимості рослин

103