Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2016, вип. 3 (39)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Колупаєв Ю. Є., Фірсова К. М., Ястреб Т. О. Сірководень у рослин: синтез, участь у клітинному сигналінгу і адаптації до стресових чинників

6

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Комариста В. П., Антоненко С. П., Рудась О. М. . Реакція культури Dunaliella salina Teod. на різні режими підживлення біогенами

18

Гончарук Є. О., Загоскіна Н. В. Реакція клітин контрастних за стійкістю сортів льону-довгунця (Linum usitatissimum L.) на дію іонів кадмію

27

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Лугова Г. А., Заярна О. Ю. Вплив фунгіциду Седаксан на стійкість рослин пшениці (Triticum aestivum L.) різних екотипів до ґрунтової посухи


39

Карпець Ю. В. Вплив донора NO на вміст пігментів в листках, ріст і продуктивність ярої пшениці (Triticum aestivum L.)


48

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Солоденко А. Є., Файт В. І. Ідентифікація джерел стійкості соняшнику до несправжньої борошнистої роси та вовчка за ДНК-маркерами

57


Рибалка О. І., Поліщук С. С., Поздняков В. В., Діденко С. Ю. Антиоксидантна активність та інші характеристики харчової цінності зерна ячменю


64

Якимчук Р. А. Мутаційна мінливість Triticum aestivum L. за умов забруднення ґрунту пестицидами й токсичними відходами


72
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Коваленко І. М. Особливості продукційного процесу рослин трав'яно-чагарничкового ярусу північного сходу України

81

ЮВІЛЕЇ

Пузік В. К. Володимир Пилипович Патика (до 70-річчя від Дня народження)

89

Пузік В. К., Гопцій Т. І. Віктор Васильович Кириченко (до 70-річчя від Дня народження)

91

ХРОНІКА

Безроднова О. В. Науково-практичний семінар «Імплементація оселищної директиви Європейського Союзу: оселища та флора»

95

ВТРАТИ НАУКИ

Пам’яті академіка НАН України Дмитра Михайловича Гродзинського (1929-2016)


100

Пам’яті професора Олександра Зиновійовича Злотіна (1937-2016)


104