Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2016, вип. 2 (38)
ЗМІСТ
ДО 200-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА

Пузік В. К. Дослідження у галузі експериментальної біології рослин у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва

6
ОГЛЯДИ

Колупаєв Ю. Є. Індукування протекторних систем рослин дією стресорів, екзогенних сигнальних посередників і фітогормонів

10

Білявська Н. О., Подорванов В. В., Федюк О. М. Сучасні уявлення про термогенез у рослин та його механізми

28

Войтенко Л. В., Щербатюк М. М., Косаківська І. В. Структурно-функціональні особливості Equisetum arvense L. в онтогенезі

46

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Жадько С. І. Роль гістондеацетилази в регуляції активності антиоксидантних ферментів калусної культури Arabidopsis thaliana за дії осмотичного стресу

69
Сиваш О. О., Фомішина Р. Н., Захарова Т. О., Золотарьова О. К. Хлорофілазна активність і пігментний склад листків рослин різних ярусів широколистяного лісу
75

Гуляєва Г. Б, Пасічник Л. А., Патика В. П. Функціональна активність фотосинтетичного апарату пшениці ярої за штучного зараження штамами Рseudomonas syringae рv. аtrofaciens різного походження

84

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Григоренко Д. О., Фірсова К. М. Реакція рослин ячменю різних генотипів на ґрунтову посуху і дію донора оксиду азоту

94

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Мальцева С. Ю. Дендрофлора міста Генічеськ (Херсонська область, Україна)

106

ХРОНІКА

Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В. «Регуляція росту, розвитку і продуктивності рослин»: VIII Міжнародна наукова конференція (Мінськ, 28-30 жовтня 2015 року)

115

ЮВІЛЕЇ

Пузік В. К., Косаківська І. В. Костянтин Меркурійович Ситник (до 90-річчя від Дня народження)

118