Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2015, вип. 3 (36)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Глянько А. К. Фітогормони і утворення бульбочок у бобових рослин

6

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Бабенко Л. М. Вплив водного режиму на ультраструктурну будову клітин зародкової осі насіння Phaseolus vulgaris L.

20

Загоскіна Н. В., Зубова М. Ю., Нечаєва Т. Л., Живухіна Є. А. Дія іонів кадмію на культуру in vitro чайної рослини (Camellia sinensis L.)

29

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Швиденко М. В., Ястреб Т. О. Вплив нітропрусиду натрію на пігментний комплекс листків і продуктивність проса за несприятливих умов


38

Катишева Н. Б., Поморцев А. В., Дорофеєв Н. В., Пєшкова А. А., Рудиковська Є. Г. Динаміка вмісту проліну у вузлах кущіння озимих зернових культур протягом осінньо-весняного періоду


45

Лугова Г. А., Карпець Ю. В., Григоренко Д. О., Коломоєць Б. О., Обозний О. І., Мірошниченко М. М., Колупаєв Ю. Є. Вплив жасмонової кислоти на продуктивність рослин ячменю та їх стійкість до посухи і грибних інфекцій

54

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ


Сахно Л. О., Листван К. В., Кучук М. В. Антиоксидантна активність листків біотехнологічного ріпаку (Brassica napus L.) зі стійкістю до гербіцидів на основі гліфосату і глюфозинату


62

Солоденко А. Є., Файт В. І. Маркери гена AHAS1 для використання в селекції соняшнику на стійкість до гербіцидів


71
Пикало C. В., Дубровна О. В. Стійкість до абіотичних стресорів рослин R1 тритикале, отриманих шляхом клітинної селекції 76

Твердохліб О. В. Мінливість ознак культурної однозернянки Triticum monococcum та T. sinskajae A. Filat. et Kurk.

83

Колчанова О. В., Обозний О. І. Особливості введення в культуру in vitro представників роду Corylus

91

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Чипиляк Т. Ф. Онтоморфогенез видів роду Hemerocallis L. при інтродукції в Криворізький ботанічний сад НАН України

91

РЕЦЕНЗІЇ

Козеко Л. Є. Фенотипічна пластичність рослин у природних умовах і за впливу антропогенних факторів. Рецензія на монографії: О.М. Недуха «Гетерофілія у рослин»; О.М. Недуха «Клітинні оболонки рослин та фактори середовища»

106