Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2014, вип. 2 (32)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Колупаєв Ю. Є., Вайнер А. О., Ястреб Т. О. Пролін: фізіологічні функції і регуляція вмісту у рослинах за стресових умов

6
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Семеніхін А. В., Поліщук О. В., Подорванов В. В. Вплив іонів важких металів на активність карбоангідрази хлоропластів гороху


23

Косаківська І. В., Войтенко Л. В., Лихньовський Р. В., Устінова А. Ю. Вплив гіпо- і гіпертермії на вміст вільної і кон’югованої форм індоліл-3-оцтової кислоти в проростках Triticum aestivum L.


32

Пасюга О.С., Пасюга В.М., Рябуха С.С., Шкорбатов Ю.Г. Дія мікрохвильового випромінювання і слабкого магнітного поля на стан клітинної мембрани та ядра клітин гороху (Pisum sativum L.)


38

Вайнер А. О., Колупаєв Ю. Є., Обозний О. І., Ястреб Т. О., Хрипач В. О. Вплив 24-епібрасиноліду на стійкість рослин проса (Panicum miliaceum) до водного стресу


46

Маменко П. М., Маліченко С. М., Жемойда А. В., Соболенко Л. Ю. Ефективність симбіотичних систем сої різних груп стиглості за інокуляції Тn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum


56

Карпець Ю. В., Вайнер А. О., Обозний О. І., Ястреб Т. О. Індукування стійкості сіянців сосни звичайної до інфекційного вилягання дією екзогенної саліцилової кислоти

63
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Рожков Р. В., Криворученко Р. В., Коваленко І. В. Генетичний контроль тетраостості у пшениці


70
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Бєлан С. С. Фенологія та репродукція рідкісного виду Gladiolus tenuis M. Bieb. в умовах сінокосіння заплавних лук річки Псел (Сумська область)

77

Чайка М. І. Особливості структурної організації рослинного покриву техногенних екотопів

82

Безроднова О. В. Екоморфічний склад континентальних соснових лісів з остепненим травостоєм

90
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Бешлей З., Бешлей С., Баранов В., Терек О. Поглинання важких металів Sorghum halepense із субстратів породного відвалу

97
РЕЦЕНЗІЇ

Колупаєв Ю. Є., Трифонов Р. А. «Словник української біологічної термінології» / Відп. редактори Д.М. Гродзинський, Л.О. Симоненко

101


ЮВІЛЕЇ


Дмитрієв О. П. Дмитру Михайловичу Гродзинському – 85 років

104