Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2014, вип. 1 (31)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Онойко О. Б.Золотарьова О. К. Структурна організація та функціональна роль НАД(Ф)Н-дегідрогеназного комплексу в хлоропластах вищих рослин

6

Глянько А. К., Васильєва Г. Г. Фізіологічна роль кальцієвої, НАДФН-оксидазної та NO-синтазної сигнальних систем на початкових етапах бобово-ризобіального симбіозу

18

Молодченкова О. О., Адамовська В. Г. Лектини і захисні реакції рослин

30
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Швиденко М. В., Лугова Г. А. Участь оксиду азоту у розвитку теплостійкості проростків пшениці, індукованої короткочасним прогрівом


47

Білявська Н. О., Поліщук О. В. Магнітотропізм коренів та структура їх статоцитів, експонованих у високоградієнтному магнітному полі


55

Вайнер А. О., Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Обозний О. І. Екзогенний пролін пригнічує підвищення активності антиоксидантних ферментів проростків пшениці, спричинюване загартовуючим прогрівом

66

Маменко П. М., Маліченко С. М., Омельчук С. В., Бобик Л. В., Якимчук Р. А. Ефективність симбіозу та продуктивність сої, інокульованої новими аналітично селекціонованими культурами Bradyrhizobium japonicum

72
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Моцний І. І., Нарган Т. П., Лифенко С. П., Єриняк М. І. Залучення інтрогресивних ліній для селекції пшениці м’якої озимої


79
Файт В. І., Федорова В. Р. Чутливість до фотоперіоду та реакція на яровизацію сортів пшениці ярої України, Росії і Казахстану 91
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Бешлей З. М., Бешлей С. В., Баранов В. І., Терек О. І. Використання рослинних тест-систем для оцінки токсичності техногенно забруднених субстратів

97
РЕЦЕНЗІЇ

Глянько А. К. М. О. Проворов, М. І. Воробйов «Генетичні основи еволюції рослинно-мікробного симбіозу» / За ред. І. А. Тихоновича

103