Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2012, вип. 2 (26)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В. Ранні реакції рослин на дію стресорів: ушкодження, сигналінг, захист?

6

Макарова Л. Є. Фізіологічне значення фенольних сполук при формуванні бобово-ризобіального симбіозу на етапі передінфекції

25

Войтенко Л. В. Фітогормони в онтогенезі судинних спорових рослин

41
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Глянько А. К., Іщенко О. О., Васильєва Г. Г. Вплив іонів кальцію на активність НАДФН-оксидази в коренях етіольованих проростків гороху (Pisum sativum L.)


46

Молодченкова О. О., Адамовська В. Г., Досенко В. Є., Тихонов П. С. Лектинова активність та експресія генів лектину проростків пшениці при інфікуванні грибними патогенами та дії саліцилової кислоти


54

Климчук Д. О., Косаківська І. В., Акімов Ю. М., Щербатюк М. М., Воробйова Т. В. Структурно-функціональні особливості клітин листків суріпиці озимої та щириці хвостатої за умов короткочасної дії високої температури


61

Обозний О. І., Колупаєв Ю. Є., Швиденко М. В., Вайнер А. О. Динаміка активності антиоксидантних ферментів при крос-адаптації проростків пшениці до гіпертермії та осмотичного шоку


71

Феденко В. С., Шемет С. А., Стружко В. С. Функціональні залежності фітотоксичності гербіциду кросу та накопичення фенольних сполук у проростках кукурудзи


85

Ястреб Т. О. Індукування посухостійкості рослин проса дією екзогенних саліцилової і янтарної кислот


92
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ
Дугарь Ю. М. ISSR-аналіз українських сортів конюшини лучної (Trifolium pratense L.) 98
РЕЦЕНЗІЇ

Коць С. Я. «Фітопатогенні бактерії. Бактеріальні хвороби рослин» / За ред. В.П.Патики

104
ІСТОРІЯ НАУКИ

Мусатенко Л. І. Михайло Христофорович Чайлахян – людина науки й істини, високої моральності і мужності

106
ЛЮДИ НАУКИ

Білецький Є. М., Злотін О. З., Колупаєв Ю. Є. Василь Карпович Пантєлєєв (1942-2006)


110