Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2012, вип. 1 (25)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В., Ястреб Т. О. Ферментативні джерела активних форм кисню у рослинних клітинах: регуляція активності й участь у стресових реакціях

6
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Степанов С. С., Білявська Н. О., Золотарьова О. К. Зміни активності каталази та ультраструктури клітин Chlamydomonas reinhardtii під впливом метилового спирту


23
Коц Г. П., Ястреб Т. О., Швиденко М. В., Батова О. М., Мірошниченко М. М., Туренко В. П., Колупаєв Ю. Є. Вплив екзогенних саліцилової і янтарної кислот на стійкість рослин проса до абіотичних та біотичних стресорів  32
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Головань Л. В., Пузік В. К. RAPD-аналіз геномного поліморфізму різних видів роду Phaseolus L.


39

Близнюк О. М., Дугарь Ю. М., Долгова Т. А., Попов В. М. RAPD-аналіз природних популяції конюшини лучної (Trifolium pratense L.)


51

Хаблак С. Г., Абдуллаєва Я. А. Вплив ауксин-індукованих генів на галуження коренів у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

57
МІКРОБІОЛОГІЯ

Мельничук Т. М., Татарин Л. М., Патика В. П. Епіфітна мікрофлора насіння, одержаного від інокульованих рослин томатів


64
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Гришко В. М., Коріновська О. М., Бондаренко А. М. Видовий склад та чисельність мікроміцетів у техноземах


70

Рожков Р. В., Афонін О. М. Використання ГІС-аналізу для еколого-ботанічної характеристики умов зростання у зв’язку з інтродукцією в Україну ендемічних видів пшениці Triticum sphaerococcum Perc. і T. persicum Vav.

78
Тихонова О. М. Аналіз популяцій деяких видів бур’янів у посівах зернових культур 76
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Леус Т. В., Ведмедєва К. В. Успадкування ознаки бiлого кольору квiток у деяких зразкiв сафлору красильного (Carthamus tinctorius L.)


92

Панкова О. В. Індукована гамма-опроміненням мінливість пшениці у першому пострадіаційному поколінні

96
РЕЦЕНЗІЇ

Глянько А.К. Н.О. Журавльова «Аналіз концептуальних моделей теорії еволюції та їх значення для створення теорії сорту. Системний підхід»


100
ХРОНІКА

Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. VII Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту, розвитку і продуктивності рослин», Мінськ, Білорусь, 26-28 жовтня 2011 р.

102