Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2011, вип. 3 (24)
ЗМІСТ
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Глянько А. К., Мітанова Н. Б. Синтез оксиду азоту (NO) в коренях етіольованих проростків гороху

6

Климчук Д. О., Косаківська І. В., Акімов Ю. М., Щербатюк М. М., Воробйова Т.В. Структурно-функціональні особливості клітин листків суріпиці озимої та щириці хвостатої за умов короткочасної дії низької позитивної температури


15

Загоскіна Н. В., Олениченко Н. О., Назаренко Л. В. Вплив короткочасної дії гіпотермії на активність антиоксидантних ферментів і вміст фенольних сполук у листках проростків ярої і озимої пшениці


25

Ястреб Т. О., Колупаєв Ю. Є. Дія ароматичних і дикарбонових аліфатичних кислот на активність пероксидази та оксалатоксидази в ізольованих колеоптилях пшениці


35

Сакало В. Д., Тищенко О. М., Курчій В. М. Метаболізм сахарози бульбочок сої в умовах водного дефіциту


43

Хромих Н. О., Россихіна Г. С., Лашко В. В. Вплив гербіцидів нового покоління на фізіолого-біохімічні показники насіння кукурудзи

50

Гуляєв Б. І., Карлова Г. Б. Коренезабезпеченість різних за зерновою продуктивністю сортів озимої пшениці

56
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Солоденко А. Є. Оцінка стійкості соняшнику до вовчка раси С за допомогою молекулярних маркерів


61
Інюткіна А. Г., Єгорова Н. О. Цитофізіологічні особливості калюсної тканини полину естрагон 67
РАДІОБІОЛОГІЯ

Вінічук М. М., Ніколова І. 137Cs та 40К у рослинах бореальних лісових екосистем: ефект застосування калійних добрив

74
МЕТОДИ

Феденко В. С., Кияк С. В., Стружко В. С. Колориметрична оцінка глютену із зерна кукурудзи

81
ЛЕКЦІЯ В ЖУРНАЛІ

Михальський М. Ф., Мусатенко Л. І. Сучасні відомості про біохімічний та фітогормональний склад пилку рослин

90
РЕЦЕНЗІЇ

Трунова Т. І. Ю. Є. Колупаєв, Ю. В. Карпець «Формування адаптивних реакцій рослин на дію абіотичних стресорів»


99

Гопцій Т. І. В. М. Попов, В. В. Кириченко «Чоловіча стерильність соняшнику»


102
ХРОНІКА
 

Жмурко В. В. ІІ Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту і развитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти», Харків, Україна, 11-13 жовтня 2011 р.

104
ВТРАТИ НАУКИ
 

Євтушенко М. Д. Пам’яті Бориса Митрофановича Литвинова

107