Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2011, вип. 2 (23)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Ломоватська Л. А., Романенко А. C., Філінова Н. В., Рикун О. В. Аденілатциклазна сигнальна система рослин

6

Шамрай С. М. Mycosphaerella graminicola: особливості патогена і патогенезу

25

Кириченко О. В. Біологічна активність екзогенних рослинних лектинів при утворенні та функціонуванні фітобактеріальних асоціацій

46
Шейко О. А., Мусатенко Л. І. Особливості морфогенезу паростків орхідних у культурі in vitro та in vivo 60
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Обозний О. І., Колупаєв Ю. Є., Швиденко М. В., Ястреб Т. О. Генерація активних форм кисню коренями проростків пшениці при розвитку перехресної стійкості до гіпертермії та осмотичного шоку


66

Крупа Н. М., Кірізій Д. А. Роль вуглекислотного газообміну та атрагувальної здатності колоса у продукційному процесі озимої пшениці

74
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Ламарі Н. П., Файт В. І. Генетичне різноманіття озимої м`якої пшениці за довжиною замикаючих клітин продихів


82
Панкова О. В., Пузік В. К. Схрещуваність різних видів пшениці і жита залежно від дії гама-променів на материнську рослину 88
МІКРОБІОЛОГІЯ

Симочко Л. Ю., Кормош С. М., Патика В. П. Роль Capsicum annum L. у формуванні мікробної спільноти дерново-підзолистих ґрунтів Закарпаття

95
Малиновська І. М., Зінов'єва Н. А. Деградація нафтопродуктів аборигенними мікробними угрупованнями сірого лісового ґрунту 105
ХРОНІКА

Акініна Г. Є., Дугарь Ю. М. IV Міжнародна школа молодих учених з молекулярної генетики «Геноміка та біологія клітини», 29 листопада – 3 грудня 2010 р., Росія

113
ЮВІЛЕЇ

Мусатенко Л. І. Костянтин Меркурійович Ситник (до 85-річчя від дня народження)

117