Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2011, вип. 1 (22)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В., Обозний О. І. Антиоксидантна система рослинучасть у клітинній сигналізації й адаптації до 

дії стресорів

6

Кожухова Н. Е. Добір за допомогою молекулярних маркерів в селекції рослин

35
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Починок В. М., Кірізій Д. А. Зв’язок між активністю фотосинтетичного апарату пшениці та ремобілізацією азоту в процесі 

наливу зерна


44

Феденко В. С., Шемет С. А. Спектральні характеристики тканин кореня проростків кукурудзи за токсичної дії важких металів


55
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Акініна Г. Є., Безугла О. М., Попов В. М. Класифікація сортів нуту за морфологічними та молекулярними маркерами


61

Корня Т. М. Ефективність використання морфо-фізіологічних ознак для оцінки in vitro стійкості зразків м’якої пшениці до Fusarium graminearum


76

Шейко О. А., Мусатенко Л. І. Особливості репродуктивної біології і введення в культуру Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch. та Ophrys oestrifera Bieb.


84

Авдєєва Л. В., Осадча А. І., Хархота М. А., Борецька К. Є. Ферментативна активність пробіотичних 

штамів Bacillus subtilis УКМ В-5139 та УКМ В-5140


91
МІКРОБІОЛОГІЯ

Мошинець О. В., Шпильова С. П., Косаківська І. В., Кордюм В. А., Потерс Г. Застосування модифікованого 

методу Холодного для вивчення ендофітних спільнот бамбука in situ


96

Елланська Н. Е., Карпенко О. Ю., Юношева О. П., Хохлова І. ГАктивність мікробного угруповання прикореневої зони кукурудзи у різних сівозмінах


105
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Зареї-Даркі Б. Видовий склад і екологія діатомових водоростей болота Гавхуні (Іран)

110
ХРОНІКА

Трунова Т.І., Мошков І.Є., Колупаєв Ю.Є. Всеросійський симпозіум «Рослина і стрес», Москва

Інститут фізіології рослин імК.АТімірязєва РАН, 9-12 листопада, 2010 р.


118
ЮВІЛЕЇ
 

Колупаєв Ю.Є., Карпець Ю.В. Людмила Іванівна Мусатенко (до 75-річчя від дня народження)

122