Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2010, вип. 3 (21)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Мошинець О. В., Косаківська І. В. Екологія фітосфери: рослинно-мікробні взаємовідносини. 2. Фітосфера як екологічна ніша  рослинно-мікробних взаємовідносин. Функціональна активність мікроорганізмів та їхній вплив на рослини

6

Якімова О. В., Білявська Н. О. Біохімічні та молекулярні аспекти фотопродукування водню

23
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Веденічева Н. П., Войтенко Л. В., Мусатенко Л. І., Стеценко Л. О., Шевякова Н. І.  Вплив засолення на вміст фітогормонів  у листках Mesembryanthemum crystallinum L.


30

Маменко Т. П., Ярошенко О. А., Яворська В. К. Реакції контрастних за посухостійкістю сортів озимої пшениці на дію дефіциту вологи


37

Ястреб Т. О., Колупаєв Ю. Є., Синькевич М. С., Швиденко М. В., Обозний О. І. Підвищення теплостійкості проростків пшениці дією екзогенних ароматичних і янтарної кислот: зв'язок ефектів з генерацією активних форм кисню


44

Піскова О. М., Гришко В. М. Особливості акумуляції важких металів  та інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у листках деревних рослин під впливом промислових викидів


54
Антоненко С. П., Комариста В. П. Активність каталази у мікроводорості Dunaliella salina Teod. при індукції каротиногенезу дефіцитом азоту й фосфору

 

63
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Лиманська С. В., Попов В. М., Гопцій Т. І. Мінливість деяких ізоферментних систем насіння представників роду Amaranthus L.


70

Монтвід П. Ю. Поведінка хромосом у доборів з міжвидових популяцій F3 і F4 Capsicum frutescens L. × Capsicum annuum L.


78
Тюфкій А. В., Бойко М. І. Визначення оптимальних температури і живильного середовища для росту культур гриба Lepista personata (Fr. : Fr.) Cooke – перспективного об’єкта промислового культивування 84
МІКРОБІОЛОГІЯ

Яковлева Л. М.,  Захарченко Т. М., Щербина Т. М., Патика В. П. Бактеріальні захворювання Convolvulus arvensis L. у посівах Glycine max (L.) Merr.  та їх збудники

92
НОВІ КНИГИ

Глянько А. К., Колупаев Ю. Є. Л. А. Ломоватська, А. С. Романенко, Н. В. Філінова «Аденілатциклази і стійкість рослин до стресів»

99

Колупаев Ю. Є.  С. Я. Коць, Н. В. Петерсон «Мінеральні елементи і добрива в живленні рослин»

103
ХРОНІКА

Косаківська І. В. XVII Конгрес Федерації європейських товариств біологів рослин, 4-9 липня 2010 року, Іспанія, Валенсія

105
ЮВІЛЕЇ

Євтушенко М. Д. Тетяна Василівна Догадіна (до 70-річчя від дня народження)


109