Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2010, вип. 2 (20)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Гродзинський Д. М. Радіоактивні ізотопи і життя

6

Мошинець О. В., Косаківська І. В. Екологія фітосфери: рослинно-мікробні взаємовідносини. 1. Структурно-функціональна характеристика ризо-ендо- та філосфери

19

Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В. Участь розчинних вуглеводів і низькомолекулярних сполук азоту в адаптивних реакціях рослин

36
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Контурська О. О., Палладіна Т. О. Жирнокислотний склад плазматичної мембрани коренів проростків кукурудзи за умов засолення та обробки синтетичними препаратами


54

Обозний О. І.,  Ястреб Т. О., Колупаєв Ю. Є.,  Попов В. М., Криворученко Р. В. Вплив короткочасного нагріву на активність і термостабільність розчинної пероксидази коренів пшениці різних екотипів


61

Феденко В. С., Антонюк С. П., Стружко В. С. Спектральні характеристики насіння ліній кукурудзи з різною стійкістю до посухи

69

Сакало В. Д.,  Курчій В. М. Вплив бетастимуліну на метаболічні процеси і насіннєву продуктивність висадків  цукрового буряка (Beta vulgaris L.)

75
РАДІОБІОЛОГІЯ

Шкорбатов Ю. Г., Деренько О. С., Грабіна В. А., Биков В. Н. Вплив мікрохвильового випромінювання на зв’язування катіонного барвника метиленового блакитного ядрами клітин гороху


83
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ
Твердохліб О. В.,  Богуславський Р. Л. Формотвірний процесс у гібридів Triticum×kiharae Dorofet E. Migusch. з T. aestivum L. 88

Ерст А. О., Вечерніна Н. А. Мікророзмноження нових перспективних сортів Vaccinium uliginosum L.

96
ЮВІЛЕЇ

Величко О. І. Ольга Іштванівна Терек (до 70-річчя від дня народження)

104
Євтушенко М. Д. Євген Миколайович Білецький (до 75-річчя від дня народження) 107

Євтушенко М. Д. Микола Олександрович Горін (до 70-річчя від дня народження)

109