Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2009, вип. 1 (16)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Коць С. Я., Мельник В. М., Даценко В. К. Транспозоновий мутагенез як ефективний метод отримання нових штамів бульбочкових бактерій

6

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є. Відповідь рослин на гіпертермію: молекулярно-клітинні аспекти

19
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Лубянова А. Р., Фатхутдінова Р. А., Безрукова М. В., Шакірова Ф. М. Рістстимулю­ючий і захисний ефекти фітогемагглютиніну на рослини квасолі. І. Вплив фіто­гемагглютиніну на ріст і гормональний статус коренів проростків


39

Сищиков Д. В. Стан антиоксидантної глутатіонзалежної системи проростків кукурудзи за дії сполук кадмію


45

Мельникова Н. М., Мельник В. М., Михалків Л. М., Омельчук С. В., Коць С. Я., Якимчук Р. А. Формування симбіозу у люпину, інокульованого Tn5-мутантами Bradyrhizobium Sp(Lupinus) у польових умовах


52

Чемеріс О. В., Бойко М. І. Вміст проліну і триптофану в проростках Pinus sylves­tris L. і Pinus pallasiana D. Don при інфікуванні грибом Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.


58
Скрипченко Н. В. Динаміка вмісту фенольних речовин в пагонах актинідії та регенераційна здатність живців при розмноженні 63
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Лиса Л. Л. Генетичний контроль вмісту білка у зерні озимої пшениці


68
Долгова Т. А. Особливості перебігу мейозу у міжвидового гібрида Helianthus neglectus × Helianthus annuus 73

Монтвід П. Ю. Біоелектричні властивості ядерного геному залежно від ярусу листка й діаметра ядра у видів роду Capsicum і міжвидових гібридів


79

Єгорова Н. О., Ставцева І. В. Особливості морфогенезу в культурі тканин і органів анісу (Pimpinella anisum L.)


84

Білинська О. В. Штучні живильні середовища для отримання гаплоїдів ячменю у культурі пиляків in vitro


91

Маркіна Т. Ю. Зміни структурних параметрів популяцій шовковичного шовкопряда Bombyx mori L. (LepidopteraBombycidae) при оптимізації культивування


99
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Баранова О. О., Квітко О. О., Мальцева І. А. Альгоугруповання степових фітоценозів заказника «Балка Північна Червона» на Криворіжжі

106
РЕЦЕНЗІЇ

Патика В. П. Рецензія на монографію Л. Д. Варбанець, Г. М. Здоровенко, Ю. А. Книрель «Методи досліджень ендотоксинів»

111