Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2008, вип. 2 (14)
ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Мусатенко Л. І., Маменко Т. П. Етилен: функції і механізми дії у рослин

6

Глянько А. К., Мітанова Н. Б. Фізіологічні механізми негативного впливу високих доз мінерального азоту на бобово-ризобіальний симбіоз

26
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В. Окиснювальний стрес і стан антиоксидантної системи у колеоптилях пшениці за дії пероксиду водню та нагрівання


42

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Обозний О. І. Вплив короткочасного теплового загартування і ушкоджуючого нагрівання на показники про-/антиоксидантної рівноваги в проростках пшениці


53

Сакало В. Д., Марчук І. У., Курчій В. М., Козак В. М. Вплив мінерального живлення та бетастимуліну на синтез і накопичення сахарози в цукрових буряках (Beta vulgaris L.)


60

Тіханков І. О., Лихолат Ю. В. Схожість насіння пажитниці багаторічної (Lolium perenne L.) після попередньої обробки гідразидом малеїнової кислоти

68
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Клименко В. П. Оцінка комбінаційної здатності вихідних форм винограду за ознаками продуктивності  в системі неповних топкросів


74
Білинська О. В., Дульнєв П. Г.  Використання модифікованого крохмалю як гелеутворюючого компонента штучних живильних середовищ для індукції новоутворень і регенерації рослин у культурі пиляків in vitro ярого ячменю 83
Монтвід П.Ю., Чепель Л.М., Салов О.В. Біоелектричні властивості клітинних ядер у культурних і дикорослих видів томата, перцю і баклажана 90

Кузнецова І. А. Вплив високих та низьких температур на вихід протеїназ молокозсідальної дії у гриба Irpex lacteus Fr.

96
ІНТРОДУКЦІЯ РОСЛИН

Машталер Н. В., Гришко В. М. Вплив промислових ксенобіотиків на генеративний розвиток рослин деяких видів Penstemon

101

Булигін С. Ю., Жук О. Г., Туровський Ю. Ю. Застосування мікродобрив “Реаком” при вирощуванні женьшеню

109

НОВІ КНИГИ

Колупаєв Ю. Є. Т. І. Трунова. Рослина і низькотемпературний стрес (64-і Тимірязєвські читання) 118

ЛЮДИ НАУКИ


Проскурнін М. В. Герман Федорович Наумов (1927-1997)


120
Білецький Є. М., Грама В. М., Євтушенко М. Д. Олександр Всеволодович Захаренко (1948-2004)

 

122