Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2007, вип. 3 (12)
ЗМІСТ

ОГЛЯДИ

Колупаєв Ю. Є. Активні форми кисню в рослинах за дії стресорів: утворення і можливі функції

6

Глянько А. К., Васильєва Г. Г. Особливості дії активних форм кисню і азоту при бобово-ризобіальному симбіозі

27

Кобизєва Л. Н., Косенко Н. О., Безугла О. М. Генетичні основи стійкості нуту (Сicer arietinum L.) до аскохітозу

42
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Іванова А. Б., Ярін А. Ю., Анцигіна Л. Л. Вплив 12-гідроксидодеканової кислоти на ріст, амілазну активність і білкові спектри у гороху (Pisum sativum L.)


49

Глянько А. К.,  Мітанова Н. Б.,  Іщенко А. А., Васильева Г. Г., Макарова Л. Є. Вплив параквату і оксиду азоту (NО) на симбіотичну взаємодію бульбочкових бактерій з коренями проростків гороху


57

Карпець Ю. В. Про можливі механізми індукування теплостійкості проростків пшениці м'якої і сосни звичайної короткочасною дією високої температури

63

Вінниченко О. М., Шупранова Л. В., Глубока В. М. Зміни протеолітичної активності зерна проростків кукурудзи за дії іонів кадмію та диметенаміду

71
ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ

Братущак С. П., Моргун В. В. Цитогенетичний моніторинг хромосомних порушень у клітинах кореневих апексів пшениці, індукованих радіонуклідними забрудненнями чорнобильського аварійного викиду за різних умов впливу


76
Назаренко М. М. Частота та спектр хромосомних порушень в клітинах кореневої меристеми проростків пшениці за дії мутагенів 82
Монтвід П. Ю., Черкаський О. М., Самовол О. П. Зв'язок цитологічних параметрів мейозу у гібридів Fтомата з кількіcною мінливістю в F2 90
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Стахів М. П., Швартау В. В. Вплив вмісту фосфору в зерні на енергію проростання насіння високопродуктивних сортів озимої пшениці

96
ДИСКУСІЯ

Білецький Є. М. Циклічність - фундаментальна властивість розвитку і функціонування природних систем

100

НОВІ КНИГИ

Колупаєв Ю. Є. Н. Ю. Таран, О. І. Косик, О. А. Оканенко, Л. М. Бацманова «Ліпіди рослин»

117

ЛЮДИ НАУКИ

Пида С. В., Машковська С. П., Григорюк І. П. Згадуючи професора Е. А. Головка…


118

ХРОНІКА

Жмурко В. В. VI з'їзд Товариства фізіологів рослин Росії. Міжнародна наукова конференція «Сучасна фізіологія рослин: від молекул до екосистем», 18-24 червня 2007 р., Сиктивкар, Росія

 

122

Мусатенко Л. І., Терек О. І., Кобилецька М. С. ІІІМіжнародна конференція «Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти», присвячена 100-річчю заснування кафедри фізіології та екології рослин у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 4-6 жовтня, 2007 р., Львів, Україна


127

Долгова Т. А., ПоповВ. М. До 80-річчя від дня народження професора Н. Г. Шестопалової


130
Білецький Є. М. До 60-річчя від дня народження головного редактора, професора М. Д. Євтушенка 132