ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ БІОЛОГІЯ

(THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY. SERIES BIOLOGY)

 

ISSN 1992-4917 (Print)

 

Скорочення назви відповідно до ISSN для оформлення посилань — Visn. Hark. nac. agrar. univ., Ser. Biol.

 

Науковий журнал заснований у 2002 р. Виходить тричі на рік

 

Засновник: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7977 від 09.10.2003 р.


Фахова реєстрація: Постанови Президії ВАК України № 3-05/7 від 30.06.2004 р. і № 1-05/3 від 08.07.2009 р. та наказ МОН України № 1279 від 06.11.2014 р.

 

Мета та завдання видання. Журнал забезпечує висвітлення результатів оригінальних наукових досліджень з актуальних проблем експериментальної біології рослин та суміжних напрямів, а саме фізіології, біохімії, молекулярної біології, генетики і селекції, анатомії і клітинної біології рослин, біотехнології і екології рослин, взаємодії рослин з іншими організмами. У журналі також друкуються огляди і статті, в яких автори викладають оригінальні концепції, аргументовані власним експериментальним матеріалом. Крім того, публікуються методичні та дискусійні статті, повідомлення з історії науки, рецензії на нові книги, інформація про події наукового життя (хроніка, ювілеї).

 

Видання публікує статті українською, російською та англійською мовами з резюме українською та англійською.

 

Журнал є рецензованим виданням відкритого доступу, розрахованим на широке коло фахівців у галузі експериментальної біології рослин, викладачів та студентів.

 

Журнал реферується або індексується в CrossRef, Google Scholar та «Україніка наукова»

 

Видання представлене в електронному каталозі наукової періодики України на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.