Редколегія


 

Головний редактор Колупаєв Юрій Євгенович

проф., д.б.н.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Україна

 

Заступник головного редактора Карпець Юрій Вікторович

д.б.н

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Україна

 

Відповідальний секретар редколегії Криворученко Роман Володимирович

доцент,

к.с.-г.н.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Україна

 

Білявська Н.О.

д.б.н.

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Україна

 

Божков А.І.

проф., д.б.н.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Україна

 

Вайнер А.О.

к.б.н.

Науково-дослідний інститут ім. Вейцмана

Ізраїль

 

Глянько А. К.

д.б.н.

Сибірський інститут фізіології і біохімії рослин СВ РАН

Росія

 

Дмитрієв О. П.

проф., д.б.н., чл.-кор. НАН України

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

Україна

 

Євтушенко М. Д.

проф., к.б.н.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Україна

 

Золотарьова О.К.

проф., д.б.н.

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Україна

 

Кабашникова Л.Ф.

д.б.н., чл.-кор. НАН Білорусі

Інститут біофізики і клітинної інженерії НАН Білорусі

Білорусь

 

Косаківська І.В.

проф. , д.б.н.

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Україна

 

Коць С. Я.

проф., д.б.н., чл.-кор. НАН України

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Україна

 

Мірошниченко М.М.

д.б.н.

Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського НААН України

Україна

 

Стасик О.О.

д.б.н., чл.-кор. НАН України

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Україна

 

Хрипач В.О.

проф., д.х.н., акад. НАН Білорусі

Інститут біоорганічної хімії НАН Білорусі

Білорусь

 

Чмієловська-Барк Ж.

к.б.н.

Познанський університет ім. Адама Міцкевича

Польща

 

Шакірова Ф. М.

проф., д.б.н.

Інститут біохімії і генетики Уфімського НЦ РАН

Росія

 

Якимчук Р.А.

д.б.н.

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини

Україна

 

Ястреб Т.О.

к.б.н.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Україна

 

Відповідальний секретар редакції Кокорев О.І.

 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Україна