Редколегія


 

Головний редактор Колупаєв Юрій Євгенович

проф., д.б.н.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Україна

 

Заступник головного редактора Карпець Юрій Вікторович

проф., д.б.н

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Україна

 

Відповідальний секретар редколегії Криворученко Роман Володимирович

доцент,

к.с.-г.н.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Україна

 

Білявська Н.О.

д.б.н.

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Україна

 

Божков А.І.

проф., д.б.н.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Україна

 

Вайнер А.О.

к.б.н.

Науково-дослідний інститут ім. Вейцмана

Ізраїль

 

Дмитрієв О. П.

проф., д.б.н., чл.-кор. НАН України

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

Україна

 

Євтушенко М. Д.

проф., к.б.н.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Україна

 

Золотарьова О.К.

проф., д.б.н.

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Україна

 

Кабашникова Л.Ф.

д.б.н., чл.-кор. НАН Білорусі

Інститут біофізики і клітинної інженерії НАН Білорусі

Білорусь

 

Косаківська І.В.

проф. , д.б.н.

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Україна

 

Коць С. Я.

проф., д.б.н., чл.-кор. НАН України

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Україна

 

Мірошниченко М.М.

д.б.н., чл.-кор. НААН України

Інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського НААН України

Україна

 

Стасик О.О.

д.б.н., чл.-кор. НАН України

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Україна

 

Хрипач В.О.

проф., д.х.н., акад. НАН Білорусі

Інститут біоорганічної хімії НАН Білорусі

Білорусь

 

Чмієловська-Барк Ж.

к.б.н.

Познанський університет ім. Адама Міцкевича

Польща

 

Шакірова Ф. М.

проф., д.б.н.

Інститут біохімії і генетики Уфімського НЦ РАН

Росія

 

Швиденко М.В.

доцент, к.с-г.н

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Україна

 

Якимчук Р.А.

проф., д.б.н., чл.-кор. НАН України

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини

Україна

 

Ястреб Т.О.

доцент, к.б.н.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Україна

 

Відповідальний секретар редакції Кокорев О.І.

 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Україна