Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2021, вип. 2 (53)

https://doi.org/10.35550/vbio2021.02

ЗМІСТ
ОГЛЯДИ
Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Шкляревський М. А., Карпець Ю. В., Дяченко А. І. Саліцилова кислота: синтез і стрес-протекторні ефекти у рослин 6
Козеко Л. Є., Кордюм Є. Л. Використання білків теплового шоку HSP70 для індикації стану рослин природних фітоценозів: підходи та проблеми 23

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Арчибасова Я. В., Литвиновська Р. П. Вплив епібрасиноліду та його кон'югатів із сірчаною кислотою на ріст і солестійкість Helianthus annuus L.

41

Кокорев О. І. АФК-залежний стрес-протекторний вплив діамінів на проростки пшениці за умов гіпертермії

53

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ РОСЛИН

Даскалюк О. П., Здіорук Н. В., Раля Т. Х., Желєв Н. Н., Парій Ю. О., Парій Я. Ф. Вплив умов розмноження насіння різних генотипів пшениці на первинну стійкість до високих температур та морозу


61

Стельмах А. Ф., Файт В. І. Вплив особливостей сезону на результати оцінки фізіолого-генетичних систем темпів початкового розвитку пшениці 


71
ДИСКУСІЯ
 


Міхєєв О. М. Загальні принципи організації механізмів біологічної адаптації

79