Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2020, вип. 2 (50)

https://doi.org/10.35550/vbio2020.02

ЗМІСТ
ОГЛЯДИ

Білявська Н. О., Федюк О. М., Золотарьова О. К. Розчинні вуглеводи і холодова аклімація рослин

6

Колупаєв Ю. Є., Бесчасний С. П., Шкляревський М. А., Карпець Ю.В. Монооксид вуглецю (CO) у рослин: участь у клітинному сигналінгу і адаптивних реакціях

35

Веденичова Н. П., Косаківська І. В. Цитокініни грибів

54
ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

Пашкевич Л. В., Кабашникова Л. Ф., Савченко Г. Є. Функціональний стан плазмалеми і апопласту в мезофілі ячменю в умовах гіпертермії та інфікування Bipolaris sorokiniana


70

Косаківська І. В., Войтенко Л. В., Щербатюк М. М., Васюк В. А. Абсцизова та індоліл-3-оцтова кислоти в органах Triticum spelta L. після теплового стресу та у період відновлення


83
Горєлова О. І., Шкляревський М. А., Рябчун Н. І., Кабашникова Л. Ф., Колупаєв Ю.Є. Комбінований вплив саліцилової кислоти і донора оксиду азоту на розвиток індукованої загартуванням морозостійкості проростків пшениці


93
Рогач В. В., Войтенко Л. В., Щербатюк М. М., Рогач Т. І., Косаківська І. В. Вплив фоліарної обробки синтетичними регуляторами росту на морфогенез, вміст пігментів, фітогормонів та продуктивність Solanum melongena L. 105

ІСТОРІЯ НАУКИ

Стельмах А. Ф., Файт В. І. Ініціатор і організатор переорієнтації ВСГІ на рейки класичної генетики після панування «лисенківщини». До 90-річчя від Дня народження О. О. Созінова

119