О. О. Созінов (1930-2018)

 


ІНІЦІАТОР І ОРГАНІЗАТОР ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ВСГІ НА РЕЙКИ КЛАСИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ ПІСЛЯ ПАНУВАННЯ «ЛИСЕНКІВЩИНИ».

ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ О. О. СОЗІНОВАА. Ф. Стельмах , В. І. Файт
Селекційно-генетичний інститут
Национальний центр насіннєзнавства та сортовивчення
(Одеса, Україна)