Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2020, вип. 1 (49), с. 79-88


https://doi.org/10.35550/vbio2020.01.079
ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗРАЗКІВ ПОЛБИ ЯРОЇ З РОБОЧОЇ КОЛЕКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ СЕЛЕКЦІЇ


Р. В. Рожков1, М. Ф. Парій2, Я. Ф. Парій2, Л. М. Бабенко3, В. М. Попов1, Т. А. Долгова1, Н. Є. Палачова1, Н. П. Турчинова1, О. В. Твердохліб4

1Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
(Харків, Україна),
2Всеукраїнський науковий інститут селекції
(Київ, Україна)
3Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного Національної Академії наук України
(Київ, Україна)
4Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
(Харків, Україна)


Досліджували генетичний потенціал зразків полби ярої (Triticum dicoccum) з робочої колекції ВНІСу з метою визначення найбільш перспективних зразків для створення сортів цього виду, адаптованих до умов вирощування в Україні, і таких, що мають високу якість зерна та за рівнем продуктивності наближаються до існуючих сортів твердої пшениці. Характеристики зразків колекції вивчали в польовому експерименті. В лабораторних умовах за допомогою біометричного методу визначали рівень продуктивності головного колоса у рослин та кількість клейковини і білка у зерні. Встановлено, що зразки полби, у більшості випадків були стійкішими до хвороб і посухи, ніж сорти твердої пшениці, але істотно поступалися їм за продуктивністю. За комплексною стійкістю до хвороб виділили такі зразки: UA0300183, UA0300012 (RUS); UA0300036 (ARM) та гібридні лінії С.Г.164/12_2, С.Г.165/12_2 та PR–1. За стійкістю до вилягання сорти твердої пшениці перевершили такі зразки полби: UA0300002 (UKR), «Полба красная» (UA0300049, RUS), UA0300405 (EGY), T. ispahanicum (UA0300070) та білозерний зразок гібридного походження PR–1. До ранньостиглих зразків віднесені: T. ispahanicum (IRN), UA0300012 (RUS), UA0300036 (ARM), UA0300405 (EGY), UA0300026 (USA) та зразок гібридного походження PR–1. Найвищий потенціал продуктивності серед полб спостерігався у UA0300002 (UKR), UA0300049 і UA0300012 (RUS) та UA0300405 (EGY). Найбільш посухостійкими виявились зразки: UA0300012 (RUS), UA0300026 (USA) та лінії гібридного походження – С.Г.164/12_1 і С.Г.165/12_2. Найкраще поєднання між масою 1000 насінин та вмістом білку у зерні відзначено у зразків полби: UA0300036 (ARM), UA0300405 (EGY), UA0300026 (USA) та гібридної лінії С.Г.164/12_2. За результатами досліджень у генофонді двозернянок виділені джерела господарсько-цінних ознак, які доцільно використовувати в селекції полби на стійкість до хвороб і вилягання, ранньостиглість, посухостійкість, продуктивність та якість зерна.


Ключові слова: Triticum dicoccum, полба (культурна двозернянка), T. durum, продуктивність, якість зерна, ранньостиглість, стійкість до хвороб, стійкість вилягання, посухостійкість

 


ЛІТЕРАТУРА


1. Babenko L.M., Rozhkov R.V., Parii Y.F., Parii M.F., Vodka M.V., Kosakivska I.V. 2017. Triticum dicoccum (Shrank) Schuebl: Origin, biological characteristics and prospects of use in breeding and agriculture. Visnyk. Hark. nac. agrar. univ, Ser. Biol. 2 (41) : 92-103.
https://doi.org/10.35550/vbio2017.02.092
 
2. Boguslavskiy R.L., Golik O.V. 2001. Genetic resources of emmer Triticum dicoccum Schrank (Schuebl.) for breeding of wheat iv Ukraine. Selektciya i nasinnytstvo. 85 : 72-83.
 
3. State Register for Selection Achievements Admitted for Usage. Plant varieties. 2018. Moscow : 1 : 14. URL: https://gossort.com/docs/REESTR_2018.pdf
 
4. State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2018. 2018. https://www.profihort.com/wp-content/uploads/2018/07/5b488e7b71efe.pdf
 
5. Dospekhov B.A. 1985. Methods of field experiment (with the basics of statistical processing of research results). Moscow : Agropromizdat : 351 p.
 
6. Koval' S.F., Shamanin V.P. 1999. Rastenie v opyte (Plant in Experience). Omsk : 204 p.
 
7. Lukyanenko P.P. 1970. Extraction of new types of winter wheat of intensive type. Vestnyk sel'skokhozyaystvennoy nauki. 4: 54-61.
 
8. Metody selektsii i otsenki ustoychivosti pshenitsy i yachmenya k boleznyam v stranakh chlenakh SEV (Methods of breeding and evaluate of the resistance of wheat and barley to diseases in the CEV member counties) 1988. Pragua : 250 p.
 
9. Morgun V.V., Sichkar S.M., Pochinok V.M., Golik O.V., Chugunkova T.V. 2016. Analysis of the structure of the productivity of collection samples of rare wheat species. Faktory eksperymental'noyi evolyutsiyi orhanizmiv. 16 : 136-140.
 
10. Pasckevich G.O., Videyko M.Y. 2006. Rilʹnytstvo plemen trypilʹsʹkoyi kulʹtury (Felling of culture of tripill tribes). Kyiv :150 p.
 
11. Rokickii P.F. 1978. Vvedenie v statisticheskuyu genetiku (Introduction to statistical genetics). Minsk : Visschaja schkola : 448 p.
 
12. Tverdokhlib O.V., Golik O.V., Ninieva A.K., Boguslavskiy R.L. 2013. Spelt and emmer in organic farming. Posibniyk ukrains'kogo khliboroba. 150-172.
 
13. Arzani A. 2019. Emmer (T. turgidum ssp. dicoccum) flour and bread. In: Flour and Breads and their Fortification in Health and Disease Prevention (Second Edition) : 89-98.
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814639-2.00007-1
 
14. Borysova O., Ruzhitskaya O. 2015. Hulled wheats' (Triticum spelta, Triticum dicoccum) grain quality, germination, and viability haracteristic. Studia Biologica. 9 (1) : 125-134.
https://doi.org/10.30970/sbi.0901.404
 
15. Demydov O.A., Koliucha G.S., Pravdziva I.V., Yurchenko T.V. 2016. Using gene pool of related species for breeding improvement of wheat by grain quality. Миронівський вісник. 2 : 141-155.
https://doi.org/10.21498/2518-7910.0.2016.119557
 
16. Konvalina P., Stehno Z., Capouchova I. Moudry J. jr., Juza M., Moudry J. 2010. Emmer wheat using and growing in the Czech Republic. Lucrari Stiintifice, seria Agronomie. 53 (2) : 15-19.
 
17. Longin C. F. H., Ziegle J., Schweiggert R., Koehlerd P., Carlebc R., Wurschum T. 2015. Comparative study of hulled (einkorn, emmer, and spelt) and naked wheats (durum and bread wheat): Agronomic performance and quality traits. Crop Science Society of Amerika - Plant Genetic Resources. 56 (1) : 302-311.
https://doi.org/10.2135/cropsci2015.04.0242