«РЕГУЛЯЦІЯ РОСТУ, РОЗВИТКУ І ПРОДУКТИВНОСТІ РОСЛИН»


ІХ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ (МІНСЬК, 24-26 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ)


Ю. Є. Колупаєв

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
(Харків, Україна)