КАФЕДРІ БОТАНІКИ І ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА 125 РОКІВ


Колупаєв Ю.Є.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

(Харків, Україна)

Засновник кафедри ботаніки професор В.Ф. Хмелевський