Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2018, вип. 2 (44), с. 94-99


https://doi.org/10.35550/vbio2018.02.094
ЕФЕКТИВНІСТЬ МІКРОСАТЕЛІТНОГО МАРКЕРА рAHAS 16-17 ПРИ ІНТРОГРЕСІЇ ГЕНА AHAS1 СТІЙКОСТІ ДО ГЕРБІЦИДІВ В СЕЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ СОНЯШНИКУ


А. Є. Солоденко, А. С. Ільченко, Б. Ф. Вареник

Селекційно-генетичний інститут –
Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення
Національної академії аграрних наук України
(Одеса, Україна)


Зменшення генетичного різноманіття сортів, втрата стійкості до хвороб та шкідників, забруднення навколишнього середовища, деградація ґрунтів призвели до зниження темпів приросту урожайності основних сільськогосподарських культур, що досягалася за рахунок звичайної фенотипічної селекції. Вирішення цієї проблеми можливе завдяки впровадженню в селекційні програми біотехнологічних підходів, що базуються на використанні молекулярних маркерів. У даній роботі проведено молекулярно-генетичне дослідження вихідного матеріалу, який залучено до програми створення інбредних ліній соняшника, стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовини. Показана можливість ідентифікації та маркерного добору гібридних рослин від схрещувань зразка SURES-2 (носій мутантного гена AHAS1) з лініями селекції СГІ-НЦНС ОС 1019В і ОС 1029В за мікросателітним маркером pAHAS 16-17. Фенотипова оцінка стійкості підтвердила дані маркерного добору. У нащадків гомозиготних рослин F2 популяцій SURES-2 × ОС 1019В та SURES-2 × ОС 1029В, що за генотипом відповідають лінії-донору мутантного гена AHAS1, не виявлено розчеплення за стійкістю. Зразки, відібрані за результатами молекулярно-генетичного та морфологічного аналізів, складуть основу вихідного матеріалу для селекції нових самозапилених ліній, адаптованих до умов півдня України з генетично зумовленою стійкістю до гербіцидів групи сульфонілсечовини та комплексом господарсько-цінних ознак.


Ключові слова: Helianthus annuus, гербіциди, стійкість, ДНК-маркери, ген AHAS1

 


ЛІТЕРАТУРА


1. Leonova I.N. 2013. Molecular markers: implementation in crop plant breeding for identification, introgression, and gene pyramiding. Vavilov J. Genet. Breeding. (Vavilov. Zhurn. Genetiki i Selektsii). 17 (2) : 314-325.
 
2. Demurin Ya. N., Perstenyva A.A. 2007. Transferring of an imidazolinone resistance gene to the sunflower breeding material in VNIIMK Maslichniye kul'tury. Nauchno-tekhnich. Bull. VNIIMK. 2 (137) : 18-23.
 
3. Demurin Ya.N., Pikhtyaryova A.A., Tronin A.S. 2013. The transfer of gene of resistance to tribenuron-methyl to sunflower breeding material of VNIIMK Maslichniye kul'tury. Nauchno-tekhnich. Bull. VNIIMK. 1 (153-154) : 16-20).
 
4. Solodenko A.E., Fayt V.I. 2015. Markers of AHAS1 gene for use in sunflower breeding for resistance to herbicides. Bull. Kharkiv. Natl. Agrar. Univ. Ser. Biology. (Visn. Kharkiv. Natsional. Agrarn. Univer. Ser. Biologiya.) 3 (36) : 71-75.
 
5. Al-Khatib K., Miller J.F. 2000. Registration of four genetic stocks of sunflower resistant to imidasolinone herbicides. Crop. Sci. 40 : 869-870.
 
6. Duggleby R.G., Pang S.S. 2000. Acetohydroxyacid synthase // J. Biochem. Mol. Biol. 33 : 1-36.
 
7. Kolkman J., Slabaugh M., Bruniard J., Berry S., Bushman B., Olungu C., Maes N.,Abratti G., Zambelli A., Miller J., Leon A., Knapp S. 2004. Аcetohydroxyacid synthase mutations conferring resistance to imidasolinone or sulfonylurea herbicides in sunflower. Theor. Appl. Genet. 109 : 1147-1159.
https://doi.org/10.1007/s00122-004-1716-7
 
8. Miller J.F., Al-Khatib K. 2002. Registration of imidazolinone herbicide-resistant sunflower maintainer (HA425) and fertility restorer (RHA426 and RHA427) germplasms. Crop. Sci. 42 : 988-989.
https://doi.org/10.2135/cropsci2002.988a
 
9. Miller J.F., Al-Khatib K. 2004. Two express resistant sunflower genetic stocks. Crop. Sci. 44 : 1037.
https://doi.org/10.2135/cropsci2004.1037
 
10. Sala C., Bulos M., Altieri E., Ramos M.L. 2012. Genetics and breeding of herbicide tolerance in sunflower. Helia. 35 : 57-70.
https://doi.org/10.2298/HEL1257057S