Ястреб Т.О. Рецензія на навчальний посібник

В. Ю. Джамєєва

МЕХАНІЗМИ РЕЦЕПЦІЇ ТА ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОГО СИГНАЛІНГУ У РОСЛИН: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК


Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016, 208 с.