ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ КОСТЯНТИНА МЕРКУРІЙОВИЧА СИТНИКА
(1926-2017)