«ГЕНОМІКА ТА БІОХІМІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН»

Міжнародна наукова конференція


(Одеса, Україна, 12 вересня 2017 р.)


В. І. Файт1, Н. Е. Волкова 1, О. О. Молодченкова1, Ю. Є. Колупаєв2


1Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса, Україна


2Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харків, Україна