Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2017, вип. 1 (40), с. 127-132


https://doi.org/10.35550/vbio2017.01.127
ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ, ФОРМУВАННЯ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТОМАТІВ ЗА ДІЇ РЕТАРДАНТІВ ФОЛІКУРУ ТА ЕСФОНУ


В. Г. Кур’ята, О. О. Кравець

Вінницький державний педагогічний університет
ім. Михайла Коцюбинського
(Вінниця, Україна)
E-mail:
oksana.kravets92@mail.ru


Досліджено вплив ретардантів триазолпохідного препарату фолікуру та етиленпродуценту есфону на морфогенез, мезоструктуру листка та урожайність томатів сорту Солероссо. Встановлено, що за дії ретардантів на стадії дозрівання плодів відносна частка листків від загальної маси рослини була більшою, причому максимальна маса сухої та сирої речовини листків та їх площа відзначалися у варіанті з фолікуром. Саме у цьому варіанті відбувалося суттєве потовщення листка за рахунок збільшення об’єму і лінійних розмірів клітин стовпчастої і губчастої асиміляційної тканини, збільшувався вміст хлорофілу, підвищувалися хлорофільний та листковий індекси. Застосування есфону не призводило до таких позитивних змін. Спричинені фолікуром морфологічні і мезоструктурні зміни листкового апарату, підвищення вмісту хлорофілів в тканинах призводили до достовірного підвищення урожайності культури.


Ключові слова: Lycopersicon esculentum, ретарданти, етиленпродуценти, фотосинтетичний апарат, донорно-акцепторні відносини, продуктивність

 


ЛІТЕРАТУРА


1. Cicchino M.A., Rattalino Edreira J.I., Otegui M.E. 2013. Maize physiological responses to heat stress and hormonal plant growth regulators related to ethylene metabolism. Crop Sci. 53 : 2135-2146.
https://doi.org/10.2135/cropsci2013.03.0136
 
2. Dospehov B.A. 1985. Metodika polevogo opyita (Methodology of field experience). Moscow : 351 p.
 
3. Ermakov A.I. 1987. Metodyi biohimicheskogo analiza issledovaniya rasteniy (Methods of biochemical research of plants). Leningrad : 430 p.
 
4. Gavrilenko V.F., Ladyigina M.E. 1975. Bolshoy praktikum po fiziologii rasteniy (Large workshop on plant physiology). Moscow : 392 p.
 
5. Kazakov E.O. 2000. Metodologichni osnovi postanovki eksperimentu v fiziologiyi roslyn (Methodological foundations of the experiment in plant physiology). Kyiv : 272 p.
 
6. Kiriziy D.A. 2004. Fotosintez i rost rasteniy v aspekte donorno-aktseptornyih otnosheniy (Photosynthesis and plant growth in the aspect of donor-acceptor relations). Kiev : 189 p.
 
7. Kumar S., Ghatty S., Satyanarayana J., Guha A. 2012. Paclobutrazol treatment as a potential strategy for higher seed and oil yield in field-grown Camelina sativa L. Crantz. BMC Res. Notes. 5 : 1-13.
https://doi.org/10.1186/1756-0500-5-137
 
8. Kuryata V.G., Polivaniy S.V. 2015. Capasity of photosynthetic apparatus and seed productivity of oilseed poppy under the action of retardant folicur. Fiziol. rast. i genet. 47 (4) : 313-320.
 
9. Kuryata V.G. 2009.Retardants - modificators of plant hormonal status. In: Fiziologiya roslyn: problemi ta perspektivi rozvitku (Plant physiology: problems and development prospects), vol. 1. Kyiv : 565-589.
 
10. Mokronosov A.T., Borzenkova N.A. 1978. Methods for the quantitative assessment of photosynthetic activity of tissues and organs. Trudy po prikladnoy botanike, genetike i selektsii. 3 : 119-131.
 
11. Pochinok H.N. 1976. Metodyi biohimicheskogo analiza rasteniy (Methods of biochemical analysis of plants). Kyiv : 334 p.
 
12. Pryadkina G.O., Shvartau V.V., Mihalska L.M. 2011. Capasity of photosynthetic apparatus, productivity and grain quality of intensive varieties of bread wheat at different levels of mineral nutrition. Fiziologiya i biohimiya kul't. rasteniy. 43 (2) : 158-163.
 
13. Stasik O.O., Kiriziy D.A., Pryadkina G.A. 2013. Photosynthesis and problems of increasing plants productivity. Fiziol. rast. genet. 45 (6) : 501-516.